27 February 2011

Content of Internship Report

Salam & Good day,

Below are some guidelines that u can refer in writing a report for your internship session..


Bahagian


Keterangan

Bab 1: Pengenalan

Pengenalan kepada tempat latihan industri termasuk:-
·         Latarbelakang organisasi
·         Pengurusan dan Pentadbiran
·         Carta organisasi


Bab 2: Aktiviti Latihan

Pengalaman semasa menjalani latihan industri:-
·         Ringkasan aktiviti
·         Aliran proses
(contoh : dari bahan mentah hingga menjadi produk atau aktiviti semasa latihan industri)
·         Pemasangan, pengujian dan pentauliahan (jika ada)
·         Prosedur ujian (jika ada)
·         Penyenggaraan
·         Sistem kualiti
·         Aktiviti R&D
·         Prosedur Keselamatan
·         Pengurusan jualan atau strategi perniagaan
·         Masalah yang dihadapi dan penyelesaian
·         Maklumat lain yang berkaitan latihan industri.


Bab 3: Cadangan


Komen  serta cadangan untuk sebarang penambahbaikan kepada organisasi.
  
 Bab 4 : Gantt Chart


Sekiranya pelajar ditempatkan di bahagian-bahagian yang berlaianan sepanjang tempoh latihan.